بنیاد خیریه ژنتیک با توفیق الهی،به همت اعضای هیات موسس، انجمن ژنتیک ایران و مساعدت سازمان بهزیستی در سوم خردادماه سال 1393 همزمان با سالروز آزادی خرمشهر، به شماره ثبت 33205 تاسیس گردید..
این بنیاد اهداف خود را بر مبنای کمک به فرهنگ سازی و بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء سطح سلامت جامعه هدف و پیشگیری از معلولیت ها و بیماری های مرتبط با اختلالات ژنتیکی تعریف نموده است و جهت نیل به این اهداف راهکارهای زیر را در برنامه خود قرار داده است:

  1. کمک به افزایش آگاهی عموم جامعه از بیماریهای ژنتیکی و پیشگیری از طریق برگزاری دوره های آگاه سازی, فرهنگ سازی اجتماعی, بهره گیری از ظرفیتهای اجتماعی, رسانه ای و پایگاه های مجازی.
  2. کمک به افزایش ضریب نفوذ خدمات مشاوره ژنتیک از طریق ایجاد مراکز مشاوره ژنتیک در محل مرکزی بنیاد وسایر شعب آن.
  3. کمک به افزایش دسترسی آحاد جامعه به خدمات مرتبط با پیشگیری از معلولیت های ناشی از اختلالات ژنتیک از طریق ایجاد ازمایشگاه تخصصی ژنتیک, مراکز خدمات تخصصی و حمایتی.
  4. هدایت و حمایت اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی در حیطه پیشگیری و درمان معلولیتهای ناشی از اختلالات ژنتیکی.
  5. کمک به ارتقاء و بهره گیری از آمار و اطلاعات بالینی از طریق استفاده از بانک های ژنی ملی و بین المللی و یا ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی و بالینی بیماران.
  6. کمک به ارتقاء توان علمی متخصصان و کارشناسان و فعالان این عرصه از طریق برگزاری کارگاهها, همایش ها و دوره های آموزشی و باز آموزی کوتاه و بلند مدت.
  7. ارایه خدمات غربالگری, تشخیصی, پیشگیری و درمانی مرتبط.