تاریخچه بنیاد

ایده تشکیل بنیاد ژنتیک، در زمستان ۱۳۹۱ در هیات مدیره انجمن ژنتیک مطرح شد.در هیات مدیره انجمن، مصوب گردید سرکار خانم دکتر محجوبی به عنوان مسئول شاخه انسانی انجمن، کمیته پیگیری و تاسیس بنیاد را تشکیل دهند.

در بهار سال 1392، اعضای کمیته پیگیری آقایان دکتر جلالی، دکتر زینلی، دکتر تولایی، دکتر افراز، خانم دکتر محجوبی و کارشناس مسئول خانم سامانیان دانشجوی دکتری به هیات مدیره انجمن معرفی شدند و کمیته بطور رسمی و مستقل کار خود را آغاز نمود.

اعضای هیات موسس بنیاد (آقایان دکتر جلالی، دکتر زینلی، دکتر تولایی، دکتر افراز و خانم دکتر محجوبی) نیز در بهار سال ۱۳۹۲ انتخاب شدند و پس از تدوین اساس نامه بنیاد، درخواست کتبی تاسیس بنیاد ژنتیک تهران به سازمان بهزیستی داده شد.

پس از تغییرات و تایید نهایی اساس نامه بنیاد توسط سازمان بهزیستی، مدارک لازم جهت صدور پروانه تاسیس تحویل سازمان مربوطه داده شد و پروانه تاسیس بنیاد ژنتیک مورخ 18 آبان ماه سال 1392 از سوی سازمان بهزیستی صادر گردید.

کلیه مراحل ثبت بنیاد ژنتیک در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در زمستان سال 92 به اتمام رسید و آگهی تاسیس بنیاد در تاریخ 24 دیماه 1392 با شماره ثبت 33205 و شناسه ملی 14003848901 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسید.

پس از انحلال هیات موسس، هیات امنا با ترکیب آقایان دکتر مختار جلالی جواران، دکتر سیروس زینلی، دکتر محمود تولایی، دکتر فضل اله افراز و دکتر مصطفی قانعی، دکتر فریدون مهبودی و خانم دکتر فروزنده محجوبی تشکیل داده شد.

موافقت اصولی جهت ایجاد مرکز مشاوره ژنتیک بنیاد ژنتیک در تاریخ 30 اسفندماه 1392 از سوی سازمان بهزیستی صادر گردید .

بنیاد ژنتیک استان تهران در تاریخ سوم خرداد ماه سال 1393 همزمان با سالروز فتح خرمشهر توسط جناب آقای دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در روز افتتاحیه اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران، به صورت رسمی افتتاح گردید و عملکرد خود جهت نیل به اهداف کمک به فرهنگ سازی و بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء سطح سلامت جامعه هدف و همچنین پیشگیری از معلولیت ها و بیماری های مرتبط با اختلالات ژنتیکی آغاز نمود.