امروز پنجشنبه 30 خرداد 1398

جلسه آموزش در خانه و فرهنگ کوثر واقع در میدان قیام

جلسات آموزش در فرهنگسرای خاتم و مراکز تحت پوشش این فرهنگسرا در منطقه یافت آباد

جلسه آموزش در کارخانه هاکوپیان واقع در بومهن


بروشورهای آموزشی بیماری های ژنتیکی
به نظر شما بنیاد با کدام روش می تواند اثر گذاری بیشتری داشته باشد؟
  • آموزش
  • مشاوره
  • تشخیص
  • تحقیقات